Η Aldemar Resorts μέλος της CSR Hellas


Με πολλή χαρά και περηφάνια ανακοινώνουμε την ένταξη του Ομίλου Aldemar Resorts στο Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, CSR Hellas. Με περισσότερα από 35 χρόνια αδιάκοπης παρουσίας στον κλάδο της Φιλοξενίας, ο Όμιλος επενδύει συνεχώς σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, επιδεικνύοντας υψηλό επίπεδο υπευθυνότητας απέναντι στους ανθρώπους του, την κοινωνία και το περιβάλλον.

 

Η επιχειρηματική φιλοσοφία του Ομίλου Aldemar Resorts βασίζεται στις θεμελιώδεις αξίες της ακεραιότητας, της διαφάνειας και της αριστείας. Αυτές οι αρχές αποτελούν τις κατευθυντήριες γραμμές που διέπουν όλες τις δράσεις του Ομίλου, αποσκοπώντας στο να συμπαρασύρει επιχειρήσεις του κλάδου προς μια βιώσιμη κατεύθυνση. Υιοθετώντας τα κριτήρια των ESG, απόφαση που έρχεται από τη διοίκηση και μεταφέρεται σε όλη τη ραχοκοκαλιά της επιχείρησης, ο Όμιλος Aldemar Resorts συνεχίζει ακόμη πιο δυναμικά στην πορεία που έχει χαράξει.

 

 

Δήλωση του κ. Αλέξανδρου Αγγελόπουλου, Διευθύνοντα Συμβούλου του Ομίλου Aldemar Resorts:

 

«Διανύουμε μια εποχή γεμάτη προκλήσεις, με την ετοιμότητα, την ψυχραιμία και την υπευθυνότητα αποτελούν βασικά οχυρά μας. Με τον όρο «ανάπτυξη» να μπαίνει στο ψυγείο, η «εξέλιξη» θα μείνει και θα επιβεβαιώνεται συνεχώς μέσα από την ικανότητά μας να επαναπροσδιορίζουμε τη σχέση μας με τον συνάθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. Ο Όμιλος Aldemar Resorts από την αρχή της λειτουργίας του έχει καταστήσει σαφές και αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι προτεραιότητα σε όλες τις δράσεις του είναι η φροντίδα των ανθρώπων, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος ΔΙΠΛΑ ΜΑΣ.

Αναγνωρίζοντας αυτές τις προκλήσεις για τον κλάδο της φιλοξενίας, καλούμαστε να υιοθετήσουμε τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για βιωσιμότητα και να τις ενσωματώσουμε στα μοντέλα διαχείρισης και λειτουργίας μας. Η σύμπραξή μας με τη CSR HELLAS αποτελεί επιβεβαίωση των δεσμεύσεών μας αυτών και ανταλλαγής πληροφοριών και απόψεων, για ένα βιώσιμο μέλλον».

 

 

 

Categories

Share This Post