ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΚΕ

 


ΑΝΘΡΩΠΟΙ • ΚΟΙΝΩΝΙΑ • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ


Από το 1997 ο Όμιλος Aldemar Resorts εφαρμόζει το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης “CARE” εστιάζοντας σε 3 στρατηγικούς πυλώνες: τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. Σκοπός του προγράμματος αυτού είναι η διαχείριση της ενέργειας και των πόρων προς το κοινό όφελος και την ευημερία όλων των μερών που λειτουργούν στον άξονα των δραστηριοτήτων του Ομίλου