Γιοτάζουμε τους ωκεανούς του πλανήτη μας

Ο πλανήτης μας καλύπτεται κατά το 1/3 του από ωκεανούς, οι οποίοι περιέχουν το 97% του νερού της Γης. Στον Όμιλο Aldemar Resorts αναγνωρίζουμε πόσο σημαντικοί είναι οι ωκεανοί τόσο για την Οικονομία της Φιλοξενίας όσο και για το σύνολο των οικοσυστημάτων, καθώς επηρεάζουν άμεσα τις καιρικές συνθήκες, έχουν εξαιρετικά πλούσια βιοποικιλότητα και παράγουν το μισό οξυγόνο του πλανήτη, ενώ ταυτόχρονα απορροφούν 50 φορές περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα.

 

Η Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών θεσπίστηκε με σκοπό την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για τον ρόλο των ωκεανών και την αναγκαιότητα της προστασίας τους. Η οικογένεια του Ομίλου Aldemar Resorts εργάζεται καθημερινά μέσα από δράσεις και πολιτικές, με σκοπό την μείωση των αποβλήτων, των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα αλλά και την μετάβαση σε εναλλακτικές λύσεις για την κάλυψη των αναγκών των εγκαταστάσεων για την παροχή των υπηρεσιών μας με σκοπό την ανάπτυξη μιας βιώσιμης Γαλάζιας Οικονομίας.

 

 

Ο Όμιλος Aldemar Resorts «υψώνει» Γαλάζια Σημαία και το 2022!

Ο θεσμός της Γαλάζιας Σημαίας είναι ένα διεθνώς διαδεδομένο και αναγνωρισμένο οικολογικό σύμβολο, στο οποίο συμμετέχουν 53 χώρες από όλο τον κόσμο, με την Ελλάδα να βρίσκεται την δεύτερη θέση ανάμεσα τους, κατέχοντας το 14% του συνόλου των βραβευμένων ακτών. Οι αξιολογήσεις γίνονται από τους διαχειριστές των ακτών, τους Δήμους και τα Ξενοδοχεία, οι οποίοι συμμετέχουν εθελοντικά στο πρόγραμμα. Οι βραβεύσεις γίνονται με γνώμονα την ποιότητα των υδάτων και την τήρηση άλλων 33 κριτηρίων σχετικά με τις ακτές τα οποία αφορούν την καθαριότητα, την οργάνωση, την πληροφόρηση, την ασφάλεια λουομένων και επισκεπτών, την προστασία του φυσικού πλούτου της ακτής και του παράκτιου χώρου και τέλος την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.

 

Οι άνθρωποι του Ομίλου Aldemar Resorts αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα του θεσμού της Γαλάζιας Σημαίας και έχοντας ως βασικό πυλώνα των δράσεων του την προστασία του περιβάλλοντος και των θαλασσών και την διαφύλαξη της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων, οργανώνουν τις δράσεις τους ευθυγραμμιζόμενοι με τα απαραίτητα κριτήρια αναφορικά με την ποιότητα των υδάτων, την εκπαίδευση και πληροφόρηση για περιβαλλοντικά ζητήματα, την ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου καθώς επίσης και την ασφάλεια και ορθή διαχείριση των παραλιών.

 

Έτσι φέτος, για μια ακόμη χρονιά, ο Όμιλος Aldemar Resorts με μεγάλη υπερηφάνεια «υψώνει» Γαλάζια Σημαία στην παραλία της Σκαφιδιάς στον νομό Ηλείας, που βρίσκονται τα ξενοδοχεία Olympian Village και Royal Olympian, και την παραλία του Αγίου Γεωργίου 1, στον νομό Ηρακλείου της Κρήτης στην περιοχή της Χερσονήσου, όπου βρίσκεται το ξενοδοχείο Knossos Royal υπογραμμίζοντας τα εχέγγυα της υψηλής ποιότητας υπηρεσιών που προσφέρονται στην ακτή, αλλά και της προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

 

Categories

Share This Post